FORBUNDSMØDE 2018

Skal du med til

Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde i

DLG | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV

Søndag d. 8. april 2018 kl. 10.00

Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 3.

Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds, der kan fremsætte lovforslag, skal for at blive behandlet på mødet være Bueskydning Danmarks sekretariat i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.

Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.

 

Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse.

Deltagerpris: kr. 200.- pr. person – Prisen dækker frokost og forplejning.
Sidste tilmeldingsdato er 18. marts 2018

 

Morten Holm-Nielsen
Formand Bueskydning Danmark