BUESKYDNING

BLIVE JUNIORVERDENSMESTER

Sådan føles det at...

BUESKYDNING GIVER VETERANER RO PÅ TIL AT FUNGERE HVERDAGEN

Danske  medaljeslugere

SE HVEM DER ER MED I TOP 10

5

VÅDE TIPS

TIL AT SKYDE I REGNVEJR

APRIL || 2018 || MEDLEMSBLAD FOR BUESKYDNING DANMARK || 75. årgang || Udgives digitalt || ISSN: 0901-4055

TAK FOR ET GODT FORBUNDSMØDE

Siden sidste udgivelse har der været afholdt forbundsmøde. Der skal her lyde en stor tak til alle, der deltog i mødet.


Tak for de gode diskussioner, der stadig beviser, at vi er et levende forbund. Vi er heldigvis ikke enige om alt, og det er lige præcis det, der er med til at udvikle os som forbund.
 

På mødet blev der omtalt den mindre tilbagegang, vi har i medlemstallet. Det ærgrer selvfølgelig, men på baggrund af de sidste års meget flotte fremgang, må vi ikke opfatte det som en stor katastrofe.
 

Tilbagegangen har været diskuteret i bestyrelsen, og det betyder blandt andet, at der vil komme nogle nye initiativer.
 

Som nævnt på forbundsmødet, vil vi blandt andet tage Archery Battle op. Enkelte klubber er allerede i gang, og på baggrund af deres erfaringer vil vi udvikle dette koncept i løbet af efteråret.
 

Vi vil også arbejde med fastholdelsen af vores medlemmer. Der er rigtig mange, som i løbet af året har været forbi en af klubberne i Bueskydning Danmark for at prøve bueskydning. Desværre blev de ikke hængende som medlemmer. Det skal vi i fællesskab arbejde med, så vi sikrer os, at flere bliver i klubberne.
 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle for den modtagelse, som bestyrelsen og de ansatte møder, når vi er tilstede ved stævner eller på klubbesøg. Det er meget vigtigt, at vi har en god og konstruktiv dialog på tværs i forbundet, så vi får alle synspunkter med, inden vi træffer beslutningerne.
 

Med ønsket om en rigtig god udesæson til jer alle.

Morten Holm-Nielsen

Formand, Bueskydning Danmark

INDHOLD

UDGIVER: Bueskydning Danmark, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

KONTAKTOPLYSNINGER: T:: 4326 2728 | W: www.bueskydningdanmark.dk | @: info@bueskydningdanmark.dk

REDAKTION OG LAYOUT: Jakob Wärme Lykke | T: 2230 8227 | @: bladet@bueskydningdanmark.dk

SKRIBENTER: David Hauge, Helle Jakobsen, Chris Wells, Andrea Vasques, Matthew Gurney

KORREKTUR: John Merland

FORSIDEFOTO: WORLD ARCHERY